CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 1 HÀ NỘI Công ty xin giới thiệu dịch vụ: HÚT BỂ PHỐT- THÔNG TẮC CỐNG SỐ 1 HÀ NỘI Dịch vụ công ty bao gồm: – Hút bể phốt tại các công trình xây dựng, các khu công nghiệp – Hút bể phốt, hút…

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 1 HÀ NỘI Công ty xin giới thiệu dịch vụ: HÚT BỂ PHỐT- THÔNG TẮC CỐNG SỐ 1 HÀ NỘI Dịch vụ công ty bao gồm: – Hút bể phốt tại các công trình xây dựng, các khu công nghiệp – Hút bể phốt, hút…