CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 1 HÀ NỘI – Thông tắc toa lét, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, tiểu nam nữ, các loại đường cống ngầm ,Thông tắc đường nước sạch… => bằng máy móc hiện đại => Lắp đặt hệ thống ngăn mùi, xử lý triệt để mùi hôi nhà vệ…


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SỐ 1 HÀ NỘI – Thông tắc toa lét, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, tiểu nam nữ, các loại đường cống ngầm ,Thông tắc đường nước sạch… => bằng máy móc hiện đại => Lắp đặt hệ thống ngăn mùi, xử lý triệt để mùi hôi nhà vệ…