Dịch vụ công ty bao gồm: – Hút bể phốt tại các công trình xây dựng, các khu công nghiệp – Thông hút bể phốt, hút chất thải tại các hộ gia đình  – Thông tắc cống – Thông tắc nhà vệ sinh – Thông tắc bồn cầu – Xử lý triệt để đối với những…