Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:   –  hut be phot tai cau giay  – Thông tắc toilet, thông tắc bể phốt, thông tắc chậu rửa, thoát sàn, thông tắc các loại đường cống ngầm.  – Lắp đặt hệ thống ngăn mùi, xử lý triệt để mùi hôi nhà vệ sinh.  – Sửa chữa, lắp…