Trong suốt quá trình sử dụng hàng ngày. Việc bạn gặp phải tình trạng nước – chất thải thoát chậm, thậm chí còn không thoát được ở đường ống dẫn rất thường xuyên xảy ra. Vậy khi đó bạn sẽ xử lý cống thoát nước bị tắc như thế nào gọn nhất? Nếu chưa biết…