Nhiều bệnh tật sinh ra vì thiếu nước sạch Thiếu nước sạch tạo nhiều tác động tiêu cực đến đời sống con người, một trong số đó là việc bệnh tật luôn rình rập từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên – Môi trường,…


Có người gọi chúng tôi là Bọn Móc Cống Tôi sống bằng chính sức lao động của mình và tôi tự hào vì điều đó!” ( Chị Nguyễn Thị Hiền.) “Ai cũng tò mò và bất ngờ khi một trong 10 công dân Thủ đô tiêu biểu năm nay là một công nhân chuyên nạo…